Rozmową z Leszkiem Białkowskim żegnamy na pewien czas wystawę syren warszawskich [relacja]

Półtorej godziny ciekawostek z życia i pracy Pana Leszka Białkowskiego wypełniła Gościom rozmowa w piątkowy wieczór w Izbie Tożsamości Ursusa. Syrenki stanowiły niewielką część opowieści

Jego dzieciństwo przypadło na okres okupacji. Na zawsze zapamiętał rady rodziców: „Musisz uczyć się w życiu wszystkiego, aby nie traktowano cię jak popychadło”. Radosne usposobienie do życia, niezwykła skromność – tym na pewno przez całe swoje życie zjednał sobie wielu przyjaciół, z którymi rozwijał szereg pasji. Od gry na pianinie, w tenis stołowy, bilard po działalność turystyczną, społeczną, artystyczną. Uhonorowany został najwyższym odznaczeniem PTTK – Złotą Odznaką, co uważa za swój największy sukces. Należy do kilku organizacji, np. Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Kilkanaście lat prowadził Warszawski Klub Kolekcjonerów, który miał swoją Galerię w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ulicy Podleśnej.

Powojenna praca w zawodzie kartografa nauczyła Pana Leszka skrupulatności, dokładności i uodporniła na stres. Rozwinęła także umiejętność starannego pisania technicznego, co po kilku latach przerodziło się w zabawy grafiką, ilustrowanie czasopism, projektowanie znaków graficznych. Stworzył m.in. kilkadziesiąt pocztówek kartograficznych i znak graficzny Warszawskich Targów Turystyki. Inną z Jego wielu pasji jest szaradziarstwo a także układanie rymowanek i limeryków. Przeczytane podczas spotkania kilka wierszy Jego autorstwa zachwyciło publiczność aktualnością, błyskotliwością i humorem. Słuchacze domagali się recytowania ich większej ilości. Na koniec chętni zadawali pytania Panu Leszkowi i został obdarowany prezentami oraz kwiatami

Spotkanie z kolekcjonerem Panem Leszkiem Białkowskim zakończyło na pewien czas nasze rozbudowane działania wokół wystawy czasowej „Tysiące warszawskich syrenek”, której inauguracja przypadła na Noc Muzeów 2022. Na program edukacyjny wokół wystawy składały autorskie i nowoczesne lekcje dla uczniów przedszkoli i szkół (w sumie ponad 200 osób) oraz spotkanie z młodzieżą i przedstawicielem Zarządu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zastępca Burmistrza – Kazimierz Sternik – wręczył Panu Leszkowi Białkowskiemu podziękowania ZA NIEOCENIONY WKŁAD W OCALENIE DZIEDZICTWA WARSZAWY I JEJ NAJWAŻNIEJSZEGO SYMBOLU,
SYRENY. CENNY ZBIÓR PONAD 6000 EKSPONATÓW WZBOGACIŁ NIEZWYKLE ZASOBY OŚRODKA
KULTURY „ARSUS” W DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY I JUŻ SŁUŻY W POPULARYZACJI WIEDZY O
HISTORII STOLICY. Za to wyrażamy jako pracownicy Filii również ogromną wdzięczność i traktujemy to jako wielkie wyróżnienie.

Więcej o naszych działaniach wokół wystawy:
https://ursushistoryczny.pl/aktualnosci/akcja-lato-w-miescie-2022-z-izba-podsumowanie-naszych-dzialan/
https://ursushistoryczny.pl/aktualnosci/odwiedziny-kolekcjonera-pana-leszka-bialkowskiego/