OGÓLNY OPIS

Zbiory Izby Tożsamości Ursusa liczą blisko 250 jednostek (archiwaliów i muzealiów) [stan na kwiecień 2018]. Zasób wciąż powiększa się dzięki zainteresowaniu Mieszkańców, Byłych Pracowników fabryki w Ursusie, obecnych i byłych Działaczy organizacji na terenie Dzielnicy Ursus, Miłośników historii i wielu innych Darczyńców.

Sztuka 
Jednym z najbardziej cennych płócien jest panorama Fabryki w Ursusie z 1969 oraz obrazy nieżyjącego pracownika Fabryki Józefa Mederera przedstawiające rozbudowę osiedla „Niedźwiadek” ze strony Gołąbek oraz unikalne wnętrze zakładowej Modelarni. Z nabytków w 2018 roku warto wyróżnić miedzianą płaskorzeźbę Syrenki Warszawskiej z 1979 roku wykonaną przez jeden z pruszkowskich zakładów rzemieślniczych

Sztuka użytkowa
W kolekcji posiadamy również wazy, np. wyprodukowaną w Fabryce Fajansu Włocławek z logotypem Fabryki, wazon wytworzony z okazji XXXX lat RKS Ursus, talerze i wazony TKKF „Promyk” za zasługi w krzewieniu kultury fizycznej

Historia
Unikatem są miniaturowe modele ciągników jak również pojazdów strażackich z różnych krajów. Przechowywane są prądownice strażackie z mosiądzu z lat 30. XX wieku, maski gazowe z 1943 roku, zabytkowe hełmy strażackie. Pokaźną kolekcję stanowią przypinki  (ZM „Ursus”, NSZZ „Solidarność), plakietki upamiętniające bitwę Powstańców Warszawy z Niemcami z sierpnia  1944 roku na terenie Pęcic, plakietki z różnych lat z Rajdu Szlakiem Naszej Historii

Militaria
W gablotach eksponowana jest m. in. autentyczna opaska żołnierza AK „Obroża”. Posiadamy elementy umundurowania i odznaczenia wojskowe

Numizmatyka
W zbiorach znajdują się przede wszystkim odznaki i medale strażackie; medal XXX-lecia produkcji ciągników w PRL; medale UTS Akro-Bad, medale i odznaczenia Harcerskiego Kręgu Seniorów „Ursus”, Zakładowego Domu Kultury „Ursus”, Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie

Zbiory biblioteczne i archiwalne
Cennym darem jest Kronika „Robinsona Warszawy” Żołnierza AK z Batalionu „MIOTŁA”; czasopisma drugiego obiegu wydawniczego i nie tylko (Głos Ursusa, Wolny Głos Ursusa, Czas Ursusa, Biuletyn Fabrycznej Organizacji Partyjnej ZM „Ursus”, Ursus 1976, Czerwiec, Obóz, Kultura Niezależna, Tygodnik Wojenny, Sektor, Głos Wolnego Robotnika, KOS, Kontra i wiele innych), przepustki stałe ZM „Ursus”, świadectwa pracy ZM „Ursus”, niemiecka legitymacja strażacka z 1945 roku, unikalne kartki podziemne z lat 80. XX wieku TKZ NSZZ „Solidarność” ZM „Ursus”, cegiełka na sztandar NSZZ „Solidarność” ZM „Ursus”

Wśród wydawnictw zwartych należy wymienić trylogię dziejów Ursusa (Wiek XX w Ursusie, Niezwykły Ursus, W Ursusie i jego okolicy Jerzego Domżalskiego), Ursus. Praca zbiorowa pod red. Adama Orłowskiego; Ursus’76 Jerzego Domżalskiego, Tadeusza Krawczaka. Gdy chcieliśmy być wolni  Jerzego Domżalskiego i Marka Jarosińskiego; Ursus. To tutaj wszystko się zaczęło pod red. Jaśminy Wójcik; Sportowe dzieje Ursusa Roberta Gawkowskiego i Jacka Wiśniewskiego; historyczne informatory gminy Warszawa-Ursus (później Dzielnicy m. st. Warszawy), informator Zakładowego Domu Kultury Ursus, materiały instruktażowo-metodyczne dla pracowników ZDK Ursus z 1984 roku i nie tylko. W zbiorach znajdują się również broszury promocyjne i jubileuszowe ZM „Ursus” z różnych okresów