CZASOWE

„Stan wojenny w Ursusie – 13-14 grudnia 1981” 

Ekspozycja przygotowana przez Fundację dla Ursusa.

W niedzielę 13 grudnia 1981 roku o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. W pierwszych dniach stanu wojennego internowano ok. 5 tysięcy osób, które przetrzymywano w 49 ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju. Do miast skierowano oddziały pancerne i zmilitaryzowane, które umieszczono przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych, trasach wylotowych, głównych skrzyżowaniach, gmachach urzędowych i dużych zakładach pracy. Zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków i demonstracji, milicja i wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać. 14 grudnia część pracowników ZM „Ursus” rozpoczęła strajk okupacyjny. Władze nie były w stanie wpłynąć na protestujących, do pacyfikacji zostały wezwane oddziały ZOMO. Zatrzymano 61 osób i przewieziono ich na Komendę Milicji przy ul. Opaczewskiej, 17 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Kilkanaście plansz ukazuje zdjęcia z manifestacji w Warszawie, czołgi w Ursusie, oskarżonych opozycjonistów (także związanych z Ursusem).