SPACERY EDUKACYJNE

DLA KLAS 1-3

Kim były panny, które stały się bohaterkami chociażby nazwy ulicy w naszej dzielnicy? Prócz opowieści o pannach pokażemy lokalizacje w Ursusie, gdzie zostały wyeksponowane. Nie wszystkie miejsca są łatwe do odnalezienia, będziemy musieli być czujni i zabawić się w detektywów! Po spacerze przy okazji obejrzymy filmy, posłuchamy radia i prześledzimy inne materiały na temat tych tajemniczych 7 Panien

DLA KLAS 4-8

Spacer ze sztuką szlakiem murali artystycznych Dzielnicy Ursus. Przewodniczka opowie o wszystkich najciekawszych artystycznych, historycznych i reklamowych muralach Ursusa: o ich twórcach, tematyce a nawet ich tworzeniu. Wszystko ujęte zostanie w szerokim kontekście zjawisk street artu ostatnich lat. Kulisy rozmów z artystami, którzy malowali murale w naszej dzielnicy. Podczas spaceru dowiecie się również, jakie murale miały powstać, lecz nie doszło do ich realizacji. Zdradzimy także informacje o muralach, które zostały zamalowane

Znajdujemy się na wyjątkowym szlaku architektury poprzemysłowej. Od strony ul. Dyrekcyjnej – dawnej wewnętrznej drogi zakładowej – sąsiadujemy z budynkiem frontowym modernistycznej Hali nr 10 – wpisanym do rejestru zabytków. Okalają nas również inne zabudowania po dawnej fabryce – dawne administracyjne budynki ceglane wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Nasz budynek również pełnił historyczną rolę portierni, przez którą przechodziło codziennie setki pracowników znanej na całym świecie fabryki ciągników „Ursus”. Więcej ciekawostek na spacerze!

Na terenie Gołąbek znajdowało się niegdyś kilka folwarków oraz stawy rybne. Jeden z tych folwarków o powierzchni ok 40 hektarów nabył w 1923 Władysław Grabski (premier RP, autor reformy walutowej z 1924 r.) i nazwał go „Grabkowo”. Wkrótce rozpoczął jego parcelację chcąc stworzyć zgodnie z ówczesną tendencją willowe „Osiedle Ogród”.  Wybudował tam też dom dla swojego syna Władysława Jana Grabskiego, pisarza, gdy poślubił on w 1927 Zofię Wojciechowską, malarkę, córkę Stanisława Wojciechowskiego (prezydenta RP). Wojciechowski wraz z żoną zamieszkał w nim po Powstaniu Warszawskim. To tylko część niezwykłej historii tej części Ursusa