ARCHIWUM WYSTAW

„Prasa zakładowa NSZZ ››Solidarność‹‹ w latach 1980–1989”
20 maja 2017 – 31 sierpnia 2017

Wystawa (6 plansz) wypożyczona została ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Przedstawia rozwój tytułów prasy zakładowej jeszcze zanim powstał NSZZ ››Solidarność‹‹. Następne etapy to lato 1980, wygrane strajki otwierające czas karnawału, stan wojenny, podziemie, II połowa lat 80. XX wieku aż do ustanowienia listopada jako „miesiąca prasy zakładowej”.
Otwarcie ekspozycji odbyło się 3 grudnia 2010 roku w siedzibie SWS w Warszawie.