MISJA

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni przyjaznej i otwartej dla współczesnego odbiorcy.
Przestrzeni, w której możliwe jest poznanie wartości lokalnego dziedzictwa wpisanego w przyrodę i historię dzięki współczesnym formom przekazu.

Rozpoznajemy i ocalamy od zapomnienia zarówno dzieła architektoniczne, jak i wytwory sztuk plastycznych, rzemiosła, materiały biblioteczne, elementy kultury niematerialnej: tradycje, technologie, historyczne nazwy. Dla nas ważni są ludzie, od wieków działający na terenie dzisiejszej Dzielnicy.

Nie zapominamy, że jednym z zasadniczych elementów tożsamości Dzielnicy jest dziedzictwo poprzemysłowe.

Kreując przyszłą placówkę angażujemy przede wszystkim lokalne środowisko mieszkańców Dzielnicy Ursus.
Wychodzimy z działaniami poza siedzibę swojej instytucji.

Rozbudzamy turystyczny potencjał, jaki tkwi w Dzielnicy Ursus.
Zwracamy uwagę na problem zachowania i wykorzystania zabytków postindustrialnych dla potrzeb turystyki i kultury.