PRZEKAŻ EKSPONATY

Oferty zbiorów przyjmujemy po uprzednim kontakcie:

Po wstępnej akceptacji zapraszamy Darczyńców na spotkanie, podczas którego następuje przyjęcie obiektów i podpisanie dokumentu potwierdzającego przejęcie zbiorów. Dokument sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.