STAŁE

Ekspozycja stała Izby Tożsamości Ursusa
Wszystko zaczyna się od Zakładów Mechanicznych „Ursus”, dzięki którym nie byłoby rozwoju Ursusa, który rozpoczął się w latach 20. XX wieku. Posiadamy unikalne obrazy byłego, nieżyjącego już pracownika ZM. „Ursus” – Józefa Mederera – płótna przedstawiają wnętrze fabrycznej modelarni, rozbudowę os. „Niedźwiadek”. Największy nabytek stanowi panorama Zakładów Mechanicznych „Ursus” widziana z okien budynku dyrekcyjnego (dziś Urząd Dzielnicy Ursus). W gablotach znajdują się miniatury ciągników, fotografie, medale, odznaki, odlewy, przypinki, zawieszki, flagi, broszury, prasa zakładowa, prasa NSZZ „Solidarność”, kartki okolicznościowe i wiele innych.

Mówiąc o przeszłości Dzielnicy Ursus, nie sposób pominąć wpływu organizacji oraz instytucji, które uformowały się na naszym terenie i wniosły olbrzymi wkład w rozwój Dzielnicy. Upamiętniamy dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie dzięki m. in. modelom pojazdów strażackich z całego świata śp. komendanta OSP w Ursusie Leszka Orłowskiego. Otrzymaliśmy fotografie historyczne rozbudowy remizy strażackiej, dawnych pojazdów, stroje strażackie, sprzęt strażacki i dokumenty sięgające II wojny światowej. Do czasów wojennych, a nawet jeszcze wcześniejszych (lata 30. XX wieku) nawiązują też częściowo eksponaty Starszyzny Harcerskiej w Ursusie. Należy również zwrócić uwagę na kolekcję nieistniejącej już dziś organizacji: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Zbiory militarne zajmują głównie gabloty Koła nr 6 „HELENÓW” ŚZŻ AK w Ursusie. Dużą część eksponatów stanowią pamiątki związane ze sportem w Ursusie: klubami RKS Ursus, UTS AKRO-BAD i sekcją badmintona oraz TKKF „Promyk”. Znajdziemy piękne wykonane puchary, medale, odznaki, unikatowe zawieszki oraz fotografie sportowców. Wartościowe są plansze z Kolekcja Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: ukazują najważniejsze rody Ursusa (zdjęcia, mapy, szczegółowe opracowania historyczne). Czasy nam współczesne przedstawia Kolekcja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie.

Całość ekspozycji dopełniają wystawy fotografii, np. ciekawe reporterskie zdjęcia najsłynniejszego fotografa Ursusa – Ireneusza Barskiego, byłego pracownika zakładów, internowanego w stanie wojennym. Zdjęcia ilustrują blisko 50 lat dziejów Ursusa. Fotografie uzupełnia ekspozycja przekazana ponad 10 lat temu na 30. rocznicę Czerwca 1976 przez Instytut Pamięci Narodowej. Niespokojne czasy lat 80. utrwala ważna wystawa Fundacji dla Ursusa na temat stanu wojennego, także na terenie Ursusa i Fabryki (strajku pracowników).