LISTA DARCZYŃCÓW

Indywidualni
(W opracowaniu)

Instytucjonalni
Harcerski Krąg Seniorów w Ursusie
Koło nr 6 „HELENÓW” ŚZŻ AK w Ursusie
Ochotnicza Straż Pożarna w Ursusie
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Robotniczy Klub Sportowy „URSUS” (lata 1965-1999)
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Promyk” (Ursus)
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Ursusowskie Towarzystwo Sportowe AKRO-BAD
Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Ursus