Wspólne zwiedzanie Izby przez uczniów z Grudziądza i z Ursusa

Przy okazji wizyty w Dzielnicy Ursus odwiedzili nas Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 15 w Grudziądzu. Grupa przyjechała do nas razem z Uczniami z naszej Szkoły Podstawowej nr 383 im Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Dzieci wysłuchały opowieści o historii Ursusa i o zmianach, jakie przez lata zaszły na terenie dzielnicy. Największą uwagą cieszyła się opowieść o Zakładach Mechanicznych Ursus, a także o naszych sportowych tradycjach w nawiązaniu do wydanej w tym roku publikacji

Uwagę przyciągnęły gabloty z eksponatami oraz nasz największy obraz przedstawiający nieistniejącą już panoramę Fabryki z 1969 roku. Wyświetlona została też prezentacja na temat ZM „Ursus” i jej wpływu na rozwój Dzielnicy. Odważni próbowali swoich sił w kilku zagadkach historycznych.

Każdy Uczestnik otrzymał upominki od Urzędu Dzielnicy Ursus.
Dziękujemy Zespołowi Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy za współpracę.