Za nami już 8 spotkań z architekturą w ramach programu „Archi-przygody. Edycja 2023”. Co jeszcze przed nami?

11 Uczniów klas 7-8 ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Dzielnicy Ursus już prawie przygotowało makiety wybranego obszaru postinustrialnego. Przedostatnie zajęcia poświęcone zostaną na wykonanie ekspozycji, którą 3 XI obejrzą zaproszeni do Izby Tożsamości Ursusa goście specjalni.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Archi-przygody

Narodowe Centrum Kultury

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 3 000 000 zł

Za sobą uczestnicy mają 2 spacery badawcze terenu, który był konsultowany i uchwalony w maju jako MPZP terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C”. Uczniowie na podstawie grupowych badań inwentaryzacyjnych wypracowali podczas 4 kolejnych warsztatów swoje 4 pomysły, jak wprowadzić nowe życie w budynki pofabryczne w Ursusie – z poszanowaniem wartości kulturowych. Większość już ukazana jest na własnoręcznie wykonanych makietach przy użyciu profesjonalnych materiałów i pod okiem architekt Magdaleny Wróbel. 2 listopada poświęcony zostanie na wykonanie wystawy opowiadającej o etapach powstawania koncepcji oraz o rezultatach na miejsca spotkań dla młodych wg koncepcji Uczniów.