„Historia i przyroda Osiedla Gołąbki” – spotkanie z udziałem Rodziny Grabskich. Ciekawostki, fragmenty wystawy z cyklu „Rody Ursusa”

Na 1. piętrze w Dom Kultury „Portiernia”, czyli tam, gdzie ma swoją siedzibę Izba Tożsamości Ursusa, 2 października 2019 o godz. 18:00 odbędzie się otwarte spotkanie dotyczące historii Dzielnicy Ursus: „Historia i przyroda Osiedla Gołąbki”.
Trasę turystyczną przedstawi Irena Jarzębak – instruktor kultury – oraz członkowie rodziny słynnego Władysława Grabskiego (ekonomista, minister skarbu, dwukrotny premier RP, autor reformy walutowej i skarbowej). Izba Tożsamości zaprezentuje także fragment wystawy z Urzędu Dzielnicy Ursus z cyklu „Rody Ursusa” – dotyczącej rodziny Grabskich.
Warto przygotować się przed spotkaniem odnośnie genealogii rodu Grabskich. W tym celu polecamy artykuł na stronie More  Maiorum.