Nowe czasopisma drugoobiegowe w naszych zbiorach

Dziś odwiedził nas Pan Andrzej Kaliniak z Pruszkowa. Podarował nam kilka czasopism z lat 80. XX wieku, w tym dwa z okresu stanu wojennego. Serdecznie dziękujemy.

Co ciekawe, wszystkie czasopisma znalezione zostały przez Pana Andrzeja w komórce do przechowywania opału. Ukryte zostały tam w podwójnej drewnianej ścianie! Prawdopodobnie schował je tam jeszcze poprzedni właściciel, który o nich zapomniał…

Otrzymaliśmy „Wolny Głos Ursusa” (nr 5, 28 marca 1982), w którym można przeczytać, że wówczas w środkach masowego przekazu rozpoczęła się „dyskusja” na temat kształtu związków zawodowych. Chodziło raczej o „okiełznanie” „Solidarności” poprzez narzucenie modelu związków, jakie byłyby posłuszne władzy. Z kartki zadrukowanej dwustronnie można także przeczytać, że w tym czasie związkowcy z Zakładów Mechanicznych „Ursus” dowiedzieli się o spaleniu sztandaru, kilku pracowników fabryki zostało zwolnionych z pracy za składanie kwiatów przed obeliskiem „Czerwca ’76”. W ramach akcji dla rodzin internowanych, przebywających w więzieniach lub ukrywających się zebrano na kilku wydziałach zakładowych w Ursusie środki pieniężne. W numerze można było również zapoznać się z instrukcją, jak tworzyć Koła Oporu Społecznego (KOS-y), poczytać „humor okupacyjny” oraz twórczość antyrządową.

W następnym darze „Wolny Głos Ursusa” (nr 12, 4 maja 1982), przypomniana została 191. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zamieszczono również relację z pochodu pierwszomajowego  w Warszawie (wzięło w nim udział ok. 70 tys. ludzi,  w tym członkowie „Solidarności” z Ursusa, np. ks. Mieczysław Nowak. Ciekawy jest opis spacerów podczas Dziennika Telewizyjnego w Ursusie – ponoć po ul. Keniga na Niedźwiadku oraz ul. Bohaterów Warszawy spacerowało po kilka tys. osób. W numerze zapisano także wykaz wpłat na radio „Solidarność” z imionami darczyńców.

Wśród podarowanych cennych czasopism są: „Biuletyn Informacyjny” wydanie specjalne” (nr 10, 25 czerwca 1981), „Biuletyn Informacyjny” (nr 14, 4 sierpnia 1981), „Biuletyn Informacyjny” (nr 17, 27 września 1981), „Biuletyn Informacyjny” (nr 21, 11 listopada 1981) oraz „Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970” (oprac. Leopold Jerzewski, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1981).