Drzewa z przekazem dla pokoleń tuż obok budynku „Portierni”

Mimo jesiennej aury nowy skwer pomiędzy Domem Kultury „Portiernia” a Pensjonatem socjalnym „Św. Łazarz” staje się z każdym dniem coraz bardziej zielony. Nawieziona ziemia powoli pokrywa się trawą. W pierwszy piątek października, w deszczowy poranek, kilkanaście osób wzięło dział w krótkiej, kameralnej uroczystości zasadzenia na placyku dębu dla przyszłych pokoleń w ramach VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej 2020. Kilkanaście dni później odbyło się zasadzenie „7 Panien”

– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Lasami Państwowymi podjęło inicjatywę, że sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń. Jako Zarząd PTTK Oddział Ursus wybraliśmy dla tego oto dębu nazwę „Ursus” – zakomunikował uroczyście Janusz Ptasiński, jeden z pomysłodawców skromnej, jednak ważnej uroczystości. Jednocześnie, zebrani po kolei zasypywali korzenie sporych już rozmiarów młodego dębu, począwszy od Bogdana Olesińskiego – Burmistrza Dzielnicy Ursus – oraz Wiesława Krzemienia – jego Zastępcy. Następnie po łopatę sięgnął Janusz Ptasiński – Prezes Oddziału PTTK „Ursus”, Andrzej Mikołajczyk – Prezes Klubu Motorowego PTTK, Bożena Kuśmierek – Kierownik Domu Kultury „Portiernia” (obiecała czuwać nad sadzonką i o nią dbać) oraz pozostali uczestnicy uroczystości.

Kikanaście dni później na skwerku pojawiło się także 7 towarzyszy, a właściwie… towarzyszek – innych gatunków drzewek. Liczba nieprzypadkowa – ma nawiązywać do historii dzielnicy, czyli słynnego Posagu 7 Panien, który stał się znakiem fabrycznym (w 1907 roku kierując się „modą na Sienkiewicza” zmieniono P7P na „Ursus”). Ponad 100 lat temu tyle właśnie panien oddało posagi na „rozkręcenie” fabryki swoich ojców. „Panny” – Hanna, Jadwiga, Wanda, Helena, Stanisława, Eliza i Aniela – będą symbolizowane prawdopodobnie przez wiśnie ozdobne. Pod nadzorem Wiesława Krzemienia i przy udziale Wydziału Ochrony Środowiska, w pobliżu drzew, ma pojawić się dodatkowo w przyszłym roku kamień z terenów pofabrycznych. Obecnie obok dębu widnieje drewniana tabliczka z informacją sygnowaną logotypami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Lasów Państwowych.

W sadzeniu wzięli udział zastępcy burmistrza Ursusa, Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, który powiedział – Takie projekty należy realizować. To jest dla potomnych. Nas nie będzie, a drzewa będą. W uroczystości uczestniczyli również wspomniany Janusz Ptasiński, członkowie Zarządu PTTK Ursus, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursus Barbara Szymańczak, kierownik DK Portiernia Bożena Kuśmierek, przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Bożena Iwaniukowicz, autor wielu książek o Ursusie Jerzy Domżalski, członkowie Komitetu Powstania Muzeum Ursusa, społecznik Stefan Sobczak i wiele innych zainteresowanych osób.

Oficjalne nadanie imion poszczególnym drzewkom – Hanna, Jadwiga, Wanda, Helena, Stanisława, Eliza i Aniela – nastąpi wiosną, kiedy wszystkie drzewka zakwitną. Zakup drzewek sfinansował członek Zarządu Oddziału PTTK Ursus, Wacław Włodarski. Do tej pory nikomu nie udało się odtworzyć dalszych losów siedmiu panien – córek założycieli Fabryki. Może ktoś z Naszych Czytelników ma jakieś wiarygodne informacje na ich temat? Zapraszamy do kontaktu z redakcją dwutygodnika „Mocne Strony” lub z Izbą Tożsamości Ursusa w DK Portiernia przy ul. Traktorzystów 24.

Otwarta jest sprawa nadania imienia nowemu skwerowi. Nasze propozycje to: „Skwer Siedmiu Panien” i „Skwer Przy Portierni”. Panny wróciły, a mieszkańcy pytają, czy wrócą traktory, czy będzie Muzeum Ursusa?

Tekst powstał na podstawie wybranych fragmentów z Dwutygodnika Mocne Strony. Bazę stanowi nasz artykuł (MS 18/2020, 8 października 2020) oraz tekst Jacka Sulewskiego (MS 20/2020, 5 listopada 2020)