„Wspólnie o wspólnocie. Debaty o samorządności” [relacja]

7 listopada Fundacja Kultury Dialogu poprowadziła u nas pierwszą edukacyjną debatę dla osób 60+. Nie tylko chodziło o pokazanie, jak merytorycznie budować argumenty, słuchać drugiej strony nie zapominając o poszanowaniu osób prezentujących odmienne poglądy.

Prowadzący wymienili rodzaje debat, dali szansę w nieformalnej atmosferze na uzupełnienie wiedzy o tym, czym jest samorząd i jak działa. Uczestnicy pracowali również w grupach. Mieli szansę do zajmowania różnych stanowisk na przygotowane przez prowadzących tezy. Fundacja Kultury Dialogu w szczególności zwraca się w stronę grup, które są mniej słyszalne w publicznym dyskursie – młodzieży i osób starszych. – Debaty dla osób powyżej 60 roku życia przeprowadzimy w formie facylitowanych dyskusji pogłębionych, a przy ich organizacji chcemy współpracować z lokalnymi grupami seniorskimi działającymi m.in. przy domach kultury czy bibliotekach – tłumaczą.

Debatę poprowadzili:
👉Marta Lewandowska – trenerka, konsultantka, działaczka NGO-sów, prezeska Fundacji Kultury Dialogu. Członkini Warszawskiej Rady Działaności Pożytku Publicznego oraz Zespołu Sterującego Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do 2020. Uczesniczyła w roli moderatorki i facyliatorki w wielu procesach tworzenia polityk publicznych, seminariach, konferencjach.

👉Barbara Imiołczyk – ekspertka z dziedziny samorządu terytorialnego i budowy mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego. Wiceprezydentka Będzina, posłanka w dwóch kadencji w sejmowej Komisji samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Uczestniczyła w tworzeniu II etapu reformy samorządowej. Prezeska Zarządu Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 2010 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Kieruje pracami Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych.

👉Przemysław Kozak – psycholog, trener, moderator. Współtworzył i współprowadził cykl warsztatów rozwojowych dla mieszkańców stolicy: Akademia Liderów 60+ oraz Akademia Aktywnego Seniora 60+. Moderował i facylitował spotkania z warszawiakami i przedstawicielami instytucji publicznych, np. Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej, „Rewitalizacja – wspólna sprawa” na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy.

Dziękujemy za czynne uczestnictwo Członkom i Członkiniom z Towarzystwa Uniwersytetu III Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Klubu Seniora „Wesoła Chata”, Klubu Seniora z DK „Kolorowa” oraz zapisanym chętnym Osobom.