Debata dla osób 60+ w ramach przedsięwzięcia „Wspólnie o wspólnocie. Debaty o samorządności”

Stolica rozpoczęła realizację cyklu debat, szkoleń i warsztatów o samorządzie terytorialnym i samorządności. Podczas spotkań uczestnicy wzbogacają swoją wiedzę dotyczącą struktury i działań miasta, poznają narzędzia wspierające aktywność społeczną, m.in. budżet obywatelski, inicjatywę lokalną czy konsultacje społeczne. Jedna z 10. warszawskich debat dla osób 60+ odbędzie w Izbie Tożsamości Ursusa w Domu Kultury „Miś”. 7 listopada o godz. 16:00 zapraszają Fundacja Kultury Dialogu, Warsaw Debate Chamber. Obowiązują zapisy!

W ramach przedsięwzięcia pod nazwą Wspólnie o wspólnocie. Debaty o samorządności Fundacja Kultury Dialogu w szczególności zwraca się w stronę grup, które są mniej słyszalne w publicznym dyskursie – młodzieży i osób starszych.- Debaty dla osób powyżej 60 roku życia przeprowadzimy w formie facylitowanych dyskusji pogłębionych, a przy ich organizacji chcemy współpracować z lokalnymi grupami seniorskimi działającymi m.in. przy domach kultury czy bibliotekach – tłumaczą Organizatorzy. Dlatego właśnie jedna z 10. warszawskich debat odbędzie w Izbie Tożsamości Ursusa.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję wypróbować swoje kompetencje zarówno związane z wiedzą samorządową, umiejętnością prowadzenia skutecznej argumentacji, jaki i aktywnego słuchania z poszanowaniem osób prezentujących odmienne poglądy. Adresatami działań, prowadzonych głównie przez Fundację Kultury Dialogu, Warsaw Debate Chamber na zlecenie m.st. Warszawy jest przede wszystkim warszawska młodzież oraz seniorzy.
 
Formatem wykorzystywanym podczas debat osób powyżej 60 r.ż. są moderowane dyskusje pogłębione w grupach, w trakcie których aktywny moderator/moderatorka:
a) przedstawia najważniejsze informacje przed debatą,
b) aktywnie zadaje pytania pogłębiające
c) pomaga w samodzielnym rozwijaniu argumentacji
d) wskazuje na punkty sporu i zarządza wymianą argumentacji w zakresie punktu sporu
e) wskazuje na braki w argumentacji, błędy logiczne i wątpliwości merytoryczne.
 
Taki format debat pozwala, bez wcześniejszego przygotowania, poruszać ważne tematy na wysokim poziomie merytorycznym i argumentacyjnym.
 
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:
tel.: 22 478 27 70, agnieszka.gorzkowska@arsus.pl
 
W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy!