Zwycięski projekt Izby Tożsamości w Budżecie Partycypacyjnym na rok 2018

DZIĘKUJEMY OGROMNIE ZA WSZYSTKIE GŁOSY, JAKIE ODDALI PAŃSTWO! NASZ PROJEKT „Izba Tożsamości Ursusa zaprasza: śladami historii po dzielnicy” ZWYCIĘŻYŁ I DZIĘKI PAŃSTWU BĘDZIE REALIZOWANY W 2018 ROKU

287 Państwa głosów wystarczyło, by projekt „Izba Tożsamości Ursusa zaprasza: śladami historii po dzielnicy” zwyciężył. W 4. edycji BP mieszkańcy zgłosili 2 782 projekty, do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1 808 projektów. Głosowało 117 381 warszawiaków. Zrealizowanych będzie 881 projektów na łączną kwotę 60 026 583 zł.

Nasz projekt zakłada 6 wycieczek z przewodnikami po wartościowych pod względem historii i kultury przemysłowej lokalizacjach w północnej części Ursusa. Projekt realizowany będzie także w Ośrodku Kultury „ARSUS” w Izbie Tożsamości Ursusa. Aby jak najbardziej spełnić oczekiwania uczestników i dać szansę jak największej ilości zainteresowanych, wycieczki odbędą się w dni weekendowe w maju, czerwcu i wrześniu. Wybrane trasy zostaną dodatkowo opisane w broszurze i wprowadzone do bezpłatnej aplikacji, także jako audioprzewodnik. Będzie można pobrać bezpłatnie aplikację na urządzenia mobilne i w każdej chwili korzystać z jej zasobów. Informacja o aplikacji oraz broszurze będzie zamieszczona na stronie Ośrodka Kultury „ARSUS”. Zasób będzie dostępny dla każdego mieszkańca.