Projekt „Kulturalne Podwórka” wybrany w Budżecie Partycypacyjnym na rok 2019. DZIĘKUJEMY :)

Dziękujemy serdecznie WSZYSTKIM OSOBOM, które wsparły współtworzony przez nas projekt nr 14 KULTURALNE PODWÓRKA [Ursus Południowy]. 509 osób wyraziło poparcie w głosowaniu od 15 do 30 czerwca. Projekt uzyskał wystarczającą ilośc głosów i będzie realizowany w 2019 roku!!!

Od zeszłego roku czynnie włączyliśmy się do comiesięcznej akcji „Kulturalne Podwórka”, wg pomysłu instruktorki Justyny Ścibor z Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W rozwoju inicjatywy od początku bardzo pomogła Spółdzielnia Kultury i Greta Droździel-Papuga – koordynatorka projektów edukacyjnych i społecznychT; tenerka, animatorka, autorka materiałów edukacyjnych – od lat związana z różnymi organizacjami pozarządowymi i Warszawą Lokalnie. Wraz z wymienionymi działaczkami postanowiłyśmy spróbować pozyskać środki na działania w Budżecie Partycypacyjnym na rok 2019 i udało się dzięki WAM!

Projekt NR 14 KULTURALNE PODWÓRKA [Ursus Południowy]

Zorganizujemy kilka wydarzeń o nazwie „Kulturalne Podwórko” – niewielkie wydarzenia plenerowe, które będą odbywać się 1 raz w miesiącu (niedziela) w maju, czerwcu, sierpniu i we wrześniu 2019 r. w godz. 14.00-17.00 (18.00 w przypadku ładnej pogody) na podwórkach lub placach ogólnodostępnych w Ursusie. Spotkanie w plenerze z tymi mieszkańcami dzielnicy którzy mieszkają tu od wielu lat, nawet pokoleń, i tymi nowo przybyłymi.

Głównym celem „Kulturalnych Podwórek” jest integracja mieszkańców dzielnicy, możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób nie dla wszystkich oczywisty, na przykład grając w często już zapomniane gry podwórkowe (klasy, guma, kapsle), ringo, badmington, piłkę plażową, porozmawianie nie tylko z najbliższymi sąsiadami przy kawie, herbacie, na podwórku, na trawie, grając np. w tak teraz popularne „planszówki” ale też z osobami dopiero co poznanymi, od niedawna mieszkającymi w sąsiedztwie. W czasach gdy człowiek swój dom, swoje mieszkanie często traktuje tylko jako sypialnię, a ludzie z tego nowego osiedla, bloku czy nawet klatki schodowej częściej zrzeszają się na portalach społecznościowych, nawet tych osiedlowych i za ich pomocą się ze sobą komunikują, coraz częściej występuje potrzeba bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.

Zapraszamy zarówno seniorów, rodziny z dziećmi, młodzież, dorosłych. W czasie spotkań będziemy otwarci na propozycje mieszkańców i możliwości zmian w kolejnych „Podwórkach” w dużej mierze chcemy aby właśnie mieszkańcy Ursusa Południowego je współtworzyli. Liczymy również na kreatywne dyskusje dotyczące kultury w dzielnicy Ursus.

Każde spotkanie w ramach „Kulturalnych Podwórek” będzie miało swoją myśl przewodnią i dodatkową atrakcje w postaci spektaklu, warsztatu czy kameralnego koncertu w wykonaniu profesjonalnych aktorów, muzyków czy animatorów, nie na scenie ale na trawie czy leżakach, połączone z interakcjami z publicznością.
Wokół „Kulturalnych Podwórek” chcemy stworzyć społeczność która będzie kontynuować projekt i przenosić go w inne miejsca (podwórka Ursusa).

Szczegółowe informacje o projekcie:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16423?user=

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!!!