Cenne zabudowania pofabryczne Ursusa znów czekają na wpis do rejestru zabytków

Jak podała 16 lipca 2018 roku Gazeta Stołeczna, Ministerstwo Kultury uchyliło wpis do rejestru zabytków zespołu zabudowań Zakładów Mechanicznych „Ursus”. Według doniesień dziennikarzy urzędniczka z biura Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków źle przygotowała dokument, na podstawie którego rok temu zabytkowy kompleks po byłych Zakładach Mechanicznych został ujęty w rejestrze zabytków. Podobno za 2 miesiące najstarsze hale z Ursusa znów znajdą się na liście zabytków i oby tym razem bez uchybień formalnych i w obiecanym terminie.

Długo wyczekiwaliśmy dnia, w którym Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków zespołu budowlanego Zakładów Mechanicznych „Ursus”, powstałego w latach 20. XX wieku. O tym poczytać można w naszym zeszłorocznym wpisie.

Ogromne zaskoczenie wywołał lipcowy artykuł Ursus wypadł z rejestru zabytków. Co dalej z dawną fabryką traktorów?

Wynika z niego, że do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego napłynęło odwołanie od jednego z właścicieli nieruchomości na terenie dawnej fabryki. Okazuje się, że decyzja sprzed roku zawierała uchybienia, m. in.: zespół budowlany został wpisany do rejestru zabytków na podstawie nieaktualnych danych z 2009 r.; nie wyróżniono granic zabytku jako zespołu budowlanego; nieprecyzyjnie określono zakres ochrony reliktów budynków znajdujących się w ww. zespole; nie zostało wyjaśnione, w jakich granicach konieczne jest ustalenie strefy otoczenia dla ww. zespołu budowlanego”.

Wojewódzki Konserwator zapewnił Gazetę Stołeczną, że nowe postępowanie już się toczy i ma nadzieję, że zakończy je wpis do rejestru zabytków w ciągu dwóch miesięcy. Co ważne, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu obiektu do rejestru zabronione jest prowadzenie przy nim jakichkolwiek prac, które mogłyby naruszyć jego substancję lub zmienić wygląd.