„Innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym – Dziedzictwo na nowo”. Goście z Ukrainy, Mołdawii i Polski

We współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna, które realizuje projekt/warsztaty/seminarium „Innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym”, 4 czerwca odwiedzi nas po południu 25 animatorów, edukatorek i muzealników z Polski, Mołdawii i Ukrainy.

Podczas 10-dniowego seminarium uczestnicy poprzez wizyty studyjne w wiodących muzeach, warsztaty i wykłady prowadzone przez teoretyków oraz praktyków – pracowników naukowych, muzealników i działaczy organizacji pozarządowych – poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie koncepcji, metod i narzędzi niezbędnych w pracy edukacyjnej dotyczącej dziedzictwa kulturowego.  Pokażemy, jak edukujemy o dziedzictwie Dzielnicy Ursus! Relacja już w najbliższych dniach!

10-dniowe Seminarium organizuje Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna wspólnie z Fundacją Młodzieżowych Inicjatyw Europejskich z Żytomierza i Asociatia Obsteasca Comitetul National ICOM Moldova z Kiszyniowa, przy wsparciu programu Erasmus+ i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zostaliśmy, jako Izba Tożsamości Ursusa, zaproszeni do współpracy. Podczas 8. dnia uczestnicy seminarium zobaczą nasze metody pracy podczas spaceru po Ursusie i wizycie w Izbie.

Uczestnicy seminarium przyswoją wiedzę również w takich miejscach, jak Stare Miasto, Centrum Wielokulturowe, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Ogród Botaniczny UW, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warsztat warszawski, Pracownia Duży Pokój

*Patronat honorowy Narodowe Centrum Kultury

*Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

*Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.