Wystąpienie na Forum Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus [relacja]

10 kwietnia o godz. 18:00 w Domu Kultury „Kolorowa” na parterze miało miejsce I Forum Dialogu Społecznego. Podczas spotkania nieliczni wysłuchali kilku wypowiedzi wokół różnych, istotnych dla Dzielnicy Ursus tematów. Zaprezentowaliśmy ponad 20 sladów związanych z kwestiami obecnej działalności Izby Tożsamości oraz przedstawiliśmy korzyści z powstania muzeum. Dokonaliśmy również analizy SWOT potencjału turystycznego Dzielnicy Ursus.

„(…) Prezentację przedstawiła Agnieszka Gorzkowska z Ośrodka Kultury „Arsus”, która od przeszło dwóch lat zajmuje się Izbą Tożsamości Ursusa. Duży nacisk położyła na turystykę i szansę jej rozwoju. Do pozytywów zaliczyła powstający w Ursusie pierwszy w stolicy Eko Park. Przybliżyła działalność Izby Tożsamości. Opowiedziała o szeroko zakrojonych działaniach, mających na celu zabezpieczenie historycznych pamiątek z Ursusa, będących w posiadaniu osób prywatnych i organizacji, o informowaniu władz, instytucji kulturalnych i mieszkańców o działaniach Izby, która ma swoja stronę internetową i fanpage na facebooku. Zwróciła uwagę na rozproszenie zbiorów – wiele pamiątek znajduje się w filii Muzeum Harcerstwa, w PTTK, są zbiory rodziny Grabskich, też rozproszone w kilku lokalizacjach i przede wszystkim Kolekcja (kiedyś Muzeum Zakładowe) eksponatów po fabryce ZM Ursus. Kolekcja znajduje się w jednej z hal pozakładowych, ale jest własnością Polskiego Holdingu Obronnego i praktycznie nie jest dostępna dla zwiedzających. Wśród minusów wymieniła: brak budynku przystosowanego do prezentacji eksponatów i pamiątek, brak magazynu, pracowni do opracowania zbiorów, brak sprzętu.

Pani Agnieszka jest jednoosobową „instytucją”. Nie ma do pomocy archiwisty, etnografa, animatorów, przyrodników, prawnika, specjalizującego się w prawie autorskim, osób do organizacji wystaw. Wspomniała o potrzebie powstania sklepiku z pamiątkami. Poinformowała szczegółowo o potencjale turystycznym Ursusa, kładąc nacisk na dziedzictwo poprzemysłowe, jakiego nie ma gdzie indziej. Historia Zakładów ma już 125 lat. Zaznaczyła, że w ciągu 2 lat Izbę odwiedziło prawie 1700 gości z całej Polski, Ukrainy i Mołdawii, były wycieczki z innych Urzędów Miejskich, z MON, z ośrodków kultury. Przyjeżdżali pracownicy naukowi z wyższych uczelni. Wielu osobom i instytucjom zależało na obejrzeniu Kolekcji i poprzemysłowych zabytków architektonicznych. To, niestety, nie było możliwe. Wspomniała o samoistnie powstałej u niej wypożyczalni książek, mówiących o naszej, lokalnej historii, wpisanej w historię całego kraju. Istnieje Szlak Zabytków Techniki Industrialnej Mazowsza, w którym zaznaczone jest Muzeum w Ursusie (zamknięte!!!).

W konkluzji optowała za utworzeniem na bazie Izby Pamięci i Kolekcji Ursus Muzeum Ursusa, uzasadniając ten postulat przede wszystkim większymi możliwościami placówki muzealnej niż dzielnicowej izby pamięci, większym prestiżem i autorytetem. Przejawia się to lepszymi możliwościami zabezpieczenia i konserwacji zbiorów, możliwością wypożyczania zbiorów z innych placówek muzealnych, większymi możliwościami pozyskiwania dotacji, pierwszeństwem przy zakupie zabytków, budowaniem tożsamości dzielnicy.

Nie wydaje się, żeby muzeum z prawdziwego zdarzenia mogło funkcjonować w nowym Centrum Kultury. Potrzebny jest niezależny budynek, najlepiej, żeby było to miejsce powiązane historycznie z Zakładami. ”

Całość tekstu autorstwa Jacka Sulewskiego można przeczytać w najnowszym numerze dwutygodnika Mocne Strony
LINK
PDF

Choć nie był z nami obecny Przedstawiciel Oddziału PTTK w Dzielnicy Ursus – przedstawiliśmy bardzo podobne cele oraz możliwości działania na tym samym polu.

 

Organizatorami Forum byli:
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego,
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
Stowarzyszenie Kulturalne „Carmen”