Wizyta Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzały [relacja]

Przy okazji występu na deskach OK „Arsus” dla studentów Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Stanisława Wojciechowskiego odwiedzili nas Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzały

Grażyna Elsner-Mielniczek – Prezes ursusowskiego TUTW – we współpracy z nami zaprosiła 17 Uczestników i Uczestniczek Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzały obok Siedlec. Koło w Strzale jest zaledwie czteroletnią organizacją, powstałą z inicjatywy Elżbiety Wojtyry – pierwszej przewodniczącej, dziś – członkini. Część jego członkiń to kobiety z działającego przed laty KGW. Gospodynie prężnie działają na wielu polach – nie tylko kulturalnym, ale również charytatywnym. Wycieczka dowiedziala się o historii budynku DK „Portiernia”, obejrzała wystawę czasową „Ursus 2067” oraz naszą nowoczesną wystawę stałą słuchając opowieści przewodniczki. Kazdy dostał upominek ufundowany przez TUTW, Izbę Tożsamości Ursusa oraz Urząd Dzielnicy Ursus.