Rozpoczynamy zbiórkę dawnych zdjęć pojazdów komunikacji miejskiej jeżdżących po terenie Ursusa oraz fotografii d. ośrodków wczasowych i kolonijnych Zakładów „URSUS”

Bez pomocy mieszkańców konkretnych miejscowości – świadków historii – nie odbyłoby się wiele spotkań, nie powstałaby żadna publikacja, żaden album ani wystawa muzealna. Dlatego też w Nowym Roku startujemy z akcją zbiórki historycznych amatorskich fotografii. Szczegóły poniżej

W związku z planowanym w Izbie wykładem Pana Roberta Sokołowskiego (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie) zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które mogą posiadać w swoich domowych albumach zdjęcia ukazujące dawne pojazdy komunikacji miejskiej poruszające się po terenach Ursusa. Szczególnie zależy nam na zdjęciach mikrobusów z lat 1975-1979. Mile widziane będą także pojazdy komunikacji miejskiej obsługujące Ursus z lat 80. i 90. XX wieku. Naj­cie­kaw­sze foto­gra­fie pozy­skane od miesz­kań­ców zostaną wyko­rzy­stane i zapre­zen­to­wane podczas styczniowego spotkania. Zdję­cia może prze­ka­zać każda osoba. Czekamy na te fotografie do 23 stycznia włącznie. Zdjęcia doniesione po tej dacie również będą dla nas bardzo cenne: zasilą nasze archiwum i posłużą do celów edukacyjnych.

Następną grupą fotografii, które poszujemy, to zdjęcia ukazujące wczasy i kolonie w ośrodkach należących do nieistniejących już Zakładów „Ursus”. Ciekawe będą dla nas i wnętrza tych ośrodków, i wygląd zewnętrzny, odbywające się tam atrakcje, imprezy. Być może ktoś z Państwa posiada jeszcze katalogi reklamowe tych miejsc – również bardzo chętnie przyjmiemy. Materiały te posłużą do wystawy i publikacji. A może są osoby, które podzieliłyby się z nami wspomnieniami o codzienności tych miejsc? Na razie nie wyznaczamy daty, do której zakończymy gromadzenie tych materiałów.

Wszelkie fotografie i wspomnienia przysłużą się do badania i poszerzania wiedzy o naszej historii oraz wzbogacą nasze zasoby.

Zdjęcia będziemy skanować oraz oddawać właścicielom.

Zdjęcia wraz z autorstwem, krótkimi opisami na osobnych kartkach, danymi kontaktowymi osoby użyczającej prosimy przynosić do Domu Kultury „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20
Osoba do kon­taktu: Agnieszka Gorzkowska,
Tel.: 22 350 17 80
Mail:  agnieszka.gorzkowska@arsus.pl