Polecamy: nowa broszura o patronach ulic

Urząd Dzielnicy Ursus podczas Pikniku Czerwiec ’76 zaprezentował nową pozycję wydawniczą. Autorem „Patroni ulic Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy” jest nasz historyk i dziennikarz – Jerzy Domżalski.

Broszura „Patroni ulic Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy” – mnóstwo osób pytało podczas Piknik Czerwiec ’76 kiedy i dokładnie przy którym stoisku można nabyć ją wraz z autografem. Po 15:00 kolejka nie kurczyła się – tak duże było zainteresowanie. Publikacja przybliża życiorysy patronów ursuskich ulic, placów i skwerów. Jest poświęcona historii i współczesności Ursusa. Opowiada o ludziach mieszkających lub pracujących w naszej dzielnicy, którzy wywarli znaczący wpływ na jej oblicze. Wśród opisanych postaci znajdują się nie tylko bohaterowie związani z historią Polski, ale i osoby wywodzące się z lokalnej społeczności. Pośród blisko 20 patronów mających ścisły związek z Ursusem, znajdują się osoby zasłużone, lecz na ogół mało znane. Lekarz Jerzy Włoczewski, inżynier Tadeusz Hennel, nauczyciel Józef Chmiel, inżynier Kazimierz Gierdziejewski, a także rodziny Acherów, Wallów, Hassów i wiele innych czeka na odkrycie na kartach broszurki.