Otwarcie Domu Kultury „Portiernia” i Izby Tożsamości Ursusa po pandemii i procedury zachowania bezpieczeństwa

Dom Kultury „Portiernia” wraz z naszą Izbą Tożsamości Ursusa jest ponownie czynny dla Użytkowników od 15 czerwca codziennie w godzinach 9:00-15:00. W budynku obowiązują specjalne procedury zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa. Prosimy o zapoznanie się z nimi poniżej

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKU DOMU KULTURY „PORTIERNIA”
– FILII OŚRODKA KULTURY „ARSUS” W DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Każda osoba wchodząca do budynku (tylko głównym wejściem od ul. Traktorzystów):

ma obowiązek zdezynfekowania rąk (nawet, jeśli ma założone rękawiczki jednorazowe) ogólnie dostępnym środkiem dezynfekującym, który znajduje się tuż przy drzwiach wejściowych

ma obowiązek zasłaniania ust i nosa poprzez maseczkę

– dodatkowo może chronić twarz za pomocą przyłbicy

ma obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu wobec innych – minimum 2 metry

– dobrowolnie może skorzystać z termometru bezdotykowego (osoby z temperaturą powyżej 37,2 nie będą wpuszczane do budynku)

 

Każda osoba powinna pamiętać o:

– częstym myciu rąk wodą z mydłem przynajmniej przez 30 sekund

– nieużywaniu suszarki do rąk, tylko ręczników jednorazowych

– unikaniu dotykania twarzy, w szczególności okolic ust, oczu i nosa

– zachowaniu dystansu przy powitaniach, czyli rezygnacji z podawania dłoni, unikaniu przytulania i całowania

– unikaniu skupisk innych osób

 

Rodzic/opiekun prawny może wejść do Domu Kultury z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r. ż. Są traktowane jako samodzielne osoby

Polecamy również:
📞kontakt telefoniczny 22 350 17 80
📧oraz e-mailowy: dk.portiernia@arsus.pl
📧w sprawach naszej Izby: agnieszka.gorzkowska@arsus.pl