Lokomotywa z 1965 roku na jednej z posesji na os. „Niedźwiadek”

Zapewne nie każdy z mieszkańców Ursusa wie, że na jednej z posesji na osiedlu „Niedźwiadek” stoi lokomotywa wyprodukowana w 1965 roku. Skąd się tam wzięła i jaki ma związek z Dzielnicą?

Chodzi o posesję przy ul. Wojciechowskiego 7, na której lokomotywę wypatrzył nasz Czytelnik – Stefan Sobczak. W imieniu Leszka Miętka – Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) oraz Rady Krajowej ZZM zagadkę pomógł nam rozwikłać Grzegorz Moc.

– Lokomotywa SM03-189 (Ls150) typ D2, wyprodukowana została w chrzanowskim FABLOK-u w roku 1965, posiada nr fabryczny 6860. Jest własnością Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Uroczyście przekazana została przez Prezesa PKP Cargo S.A. 16 września 2019 roku przy okazji Dnia Maszynisty*, uroczystości przypadającej w roku 100-lecia ZZM** – tłumaczy Grzegorz Moc. Ale dlaczego akurat lokomotywę umiejscowiono tutaj?

– W kwietniu minęło 10 lat, jak nabyliśmy ten budynek, a 8 lat temu 15 maja, odbyło się uroczyste otwarcie siedziby [rocznica zbiegła się z dniem wydania niniejszego numeru naszego dwutygodnika – przyp. aut.] – opowiada Pan Grzegorz. Wspomina, że przy przekazaniu lokomotywy obecnych było wiele ważnych osobistości i prezesów spółek kolejowych zrzeszonych w ZZM, m.in. dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Obok lokomotywy znajduje się następna ciekawostka: ściana pamięci ZZM.

A trzykondygnacyjny budynek przy ul. Wojciechowskiego 7 również może poszczycić się swoją historią – powstał w 1935 roku i został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zakupiony został w marcu 2009 roku. Dzięki temu ZZM stał się posiadaczem własnej nieruchomości. Po raz pierwszy w powojennej historii organizacji! Przez kilka miesięcy trwały poszukiwania obiektu spełniającego takie wymagania jak np. cena, usytuowanie, kubatura***.

Dzięki bliskiemu położeniu względem przystanku kolejowego oraz remontowi i przystosowaniu sal mogą się tam odbywać np. posiedzenia Rady Krajowej itp. Budynek posiada także bazę noclegową dla kolejarzy.

Nieruchomość ma jeszcze jedną ciekawostkę. Tuż przy wejściu do niego znajduje się figurka św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy i nie tylko. Rzeźba jest dziełem jednego z maszynistów.

(…)

Tekst pochodzi z najnowszego wydania dwutygodnika Mocne Strony MS 8/2020, 14 maja 2020
Współpraca: Stefan Sobczak
Fot. Grzegorz Moc

Wydanie w PDF
Cały tekst

* Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego – 16 września w Polsce oraz we wszystkich europejskich krajach należących do „ALE” (Europejski Związek Maszynistów, Autonome Lokomotivfuehrer-Gewerkschaften Europa), obchodzony jest Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego.

** Zawód maszynisty na ziemiach polskich istnieje od 175 lat. Sto lat temu powstał pierwszy związek zawodowy maszynistów. Przypadający w 2019 roku jubileusz był inspiracją, aby rok 2019 ogłosić Rokiem Maszynisty – podaje Urząd Transportu Kolejowego. Za pierwszego maszynistę na ziemiach polskich uznaje się Leona Miastowskiego, który w 1844 roku poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 75 lat później rozpoczął swoją działalność Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

*** „Nasz związkowy dom” [w:] Głos Maszynisty, nr 3/67, 2010, s. 3