Otrzymaliśmy Nominację Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2019

6 września w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek 6 września nasz wspólny z Biblioteką Publiczną w  Dzielnicy Ursus projekt „Kolory Wolności” otrzymał Nominację Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2019. Jesteśmy dumni z wyróżnienia. Nominacja bardzo nas ucieszyła i jeszcze bardziej zmotywowała do dalszego działania.

Celem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest promocja najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w m.st. Warszawie. Konkurs odbywa się co roku i dotyczy projektów, których realizacja zakończyła się do 25 czerwca danego roku. Nasz projekt szczęśliwie przeszedł do II etapu, co pozwoliło na uczestnictwo w drugiej kapitule. Protokół z I etapu oceny projektów zgłoszonych w X edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

W ramach nominacji do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej prezentowaliśmy się wspólnie z Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na drugiej kapitule w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek 6 września. Wystąpiliśmy z 5-minutowym przemówieniem w 3 osoby (w składzie: Olga Głowacka, Agnieszka Gorzkowska, Karolina Wielińska) w bloku INSTYTUCJE ANIMACJI KULTURY. Celem naszego przedstawienia było jak najciekawsze pokazanie korzyści, jakie przyniósł mieszkańcom Dzielnicy Ursus nasz wspólny projekt: „Kolory Wolności”. Relację z działań w trakcie realizacji projektu można przeczytać tutaj.

Po naszej prezentacji otrzymaliśmy Nominację Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2019. I choć nie dotarliśmy do finału, bardzo cieszymy się z docenienia naszych działań przez JURY. Finaliści 10. Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Organizatorem i fundatorem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest m.st. Warszawa.