Nasze działania w sprawie prawnej ochrony jednej z kapliczek

Dołączyliśmy do akcji zorganizowanej przez Warszawa w Pigułce, Portal Warszawski oraz Kamień i co? Ratujemy warszawskie zabytki.

W ramach inicjatywy Wpisujemy warszawskie kapliczki na listę zabytków ruchomych. wysłaliśmy prośbę o dołączenie do objęcia ochroną prawną w formie wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Dzielnicy Ursus Kapliczki na Gołąbkach przy ul. Kadłubka – dar Zofii i Władysława Jana Grabskich jako wotum za uratowanie życia przyszłemu pisarzowi z ciężkiej choroby. Figurka do kapliczki jest autorstwa Zofii Grabskiej.

Proces zebrania kapliczek z całej Warszawy przez inicjatorów oraz sam wpis na listę zabytkoów może potrwać nawet rok. O sukcesie przedsięwzięcia poinformujemy w najbliższym czasie.