Jesteśmy na ogólnopolskiej Mapie Muzeów

Już można nas znaleźć się na ogólnopolskiej, pierwszej wirtualnej Mapie Muzeów, wśród 250. instytucji!

Mapa znajduje się pod adresem http://www.mapamuzeow.com
To portal, który powstał dzięki Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Idealnie wpisujemy się w całą ideę. Nie jesteśmy nastawieni na osiąganie zysku. Naszym celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa lokalnego Dzielnicy Ursus. Za priorytet stawiamy informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej naszych Zwiedzających.

Mamy nadzieję, że obecność na Mapie pozwoli na ściągnięcie większej ilości zwiedzających z całej Polski.