Jesteśmy w sieci Archiwów Społecznych

Izba Tożsamości Ursusa została oficjalnie wpisana do Sieci Archiwów Społecznych, czyli w skrócie: do tzw. „AS-ów”. Ośrodek Karta od 3 lat stara się integrować środowisko polskich archiwów społecznych

Przystąpienie do sieci ułatwi nam kontakt z innymi AS-ami zajmującymi się podobnymi działaniami. To też szansa na wspólne występowanie o dofinansowanie prac archiwalnych, nową wiedzę czy wymianę umiejętności.

Archiwa społeczne współpracują ze sobą już od kilku lat. Obecnie w bazie AS-ów na archiwa.org znajduje się ponad 450 organizacji. Działania mają charakter formalny, np. wspólne występowanie o dofinansowanie prac archiwalnych, często jednak współpraca jest rodzajem koleżeńskiej wymiany zarówno materiałów jak i wiedzy oraz umiejętności.

Archiwa społeczne istnieją zazwyczaj przy stowarzyszeniach, fundacjach, bibliotekach jako integralna choć często niewyodrębniona sfera ich działalności. Gromadzą fotografie, wspomnienia, nagrane relacje, dokumenty życia społecznego. Wkraczają na obszary zwykle pomijane przez archiwa państwowe, ocalając historię życia codziennego, dzieje lokalne, opowieści zwykłych ludzi. Niektóre z tego rodzaju archiwów, istniejące wiele lat, zgromadziły pokaźne zbiory i te współpracują na ogół z państwową służbą archiwalną. Większość to jednak inicjatywy czysto lokalne, znane jedynie wąskiemu gronu, osamotnione. Prowadzone często przez pasjonatów, wolontariuszy, którzy mimo braku wsparcia z czasem stają się specjalistami w swojej dziedzinie.