„Zrób sobie traktor” [relacja]

W ramach pierwszej w roku 2018 Inicjatywy lokalnej w Ursusie wspólnie z pomysłodawcami projektu „Wieczór sąsiedzki z kulturą” oraz Biblioteką Niedźwiadek (filią Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus) całe rodziny, w szczególności dzieci chętne do składania modeli z papieru i tektury, wzięły w ogólnodostępnych zajęciach warsztatowych, które poprowadził pracownik z Izby Tożsamości Ursusa.

Gości przywitali: Z-ca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus – Lidia Romanowska – oraz jeden ze współautorów projektu sfinansowanego w ramach Inicjatywy lokalnej – Maciej Jakaczyński. Pierwsi chętni mali uczestnicy spotkania wybierali ze stołów materiały do wykonania traktorów. Do wyboru były 3 techniki pracy: profesjonalny model do złożenia z tektury, nieco prostszy model do wycięcia i sklejenia oraz wymagający własnej pomysłowości model do wykonania z rolek po papierze toaletowym, pudełek po zapałkach, folii aluminiowej oraz czerwonego i czarnego brystolu. Okazało się, że przy pomocy rodziców, bibliotekarek i prowadzących warsztaty stworzenie własnego traktora nie stanowiło dla dzieci problemu.

W międzyczasie rodzice mieli okazję obejrzeć prezentację na temat historii znanej na całym świecie marki „Ursus” – od 1893 roku aż do współczesności. Agnieszka Gorzkowska z Izby Tożsamości pokazała wiele zdjęć modeli traktorów, budynków fabrycznych, zarówno na Woli, jak i z terenu dzisiejszego Ursusa. Atrakcją okazała się mapa ZM „Ursus” z 1993 roku. Stanowiła podstawę do opowieści o pracy w fabryce. A chętnych do wspomnień nie zabrakło. Spotkanie uatrakcyjniły historie byłych pracowników Zakładów. Głos zabrali: Zbigniew Żak, a także Lidia Romanowska. Miłą niespodzianką okazała się niezapowiedziana wizyta byłego pracownika i przewodnika po Zakładach: Apolinarego Walerzaka. W fabryce rozpoczął pracę od 1947 roku. Żywiołowo opowiadał o kilkudziesięciu latach spędzonych w Zakładzie posiłkując się własnymi materiałami. Prawdziwa, „żywa historia”.

Podczas spotkania każdy mógł obejrzeć wybrane zbiory Izby Tożsamości: obraz Józefa Mederera przedstawiający wnętrze zakładowej Modelarni, zdjęcia Ireneusza Barskiego, broszury wydane w czasach świetności ZM „Ursus” (np. z okazji 100-lecia istnienia fabryki, informator o ośrodkach wczasowych „Ursusa”). Wnętrza Biblioteki „Niedźwiadek” przyozdobiły również 2 gabloty przywiezione specjalnie z Izby Tożsamości. Wyeksponowane zostały tam zbiory związane, oczywiście, z fabryką: modele traktorów, przypinki, zawieszki i wiele innych. Ekspozycję uzupełniła specjalna wystawka książek – przygotowały ją Bibliotekarki: Kierownik Filii Gracjana Kobylińska oraz Karolina Wielińska. Można było wypożyczyć prezentowane książki dla najmłodszych o tematyce związanej z historią Dzielnicy Ursus i maszynami (m. in. „Traktorowe tarapaty”, książki z serii „Bob budowniczy”, „Z dziejów maszyn”, publikacje historyka Jerzego Domżalskiego).

Na koniec spotkania uczestnicy obejrzeli i wysłuchali „Ballady o Ursusie” w wykonaniu nieżyjącego już Staśka Wielanka. Każdy mógł zrobić sobie badżę z przygotowanymi na warsztaty logotypami fabryki „Ursus” (znakami marki funkcjonującymi już na przełomie XIX i XX wieku, czyli „P7P” i „URSUS”). Każdy Uczestnik – i duży, i mały – otrzymał upominki ufundowane przez Inicjatywę lokalną i Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Opisywane warsztaty przygotowane przez Izbę Tożsamości wpisują się w cykl 3. Wydarzeń – pilotażowych imprez związanych z powstającym po raz pierwszy w Dzielnicy Ursus Miejscem Aktywności Lokalnej (MAL). Następne – ostatnie spotkanie „Wieczór sąsiedzki z kulturą” sfinansowane w ramach Inicjatywy lokalnej – odbędzie się  w Bibliotece Skorosze: 18 maja w godz. 17:00 – 20:00 (ul. Dzieci Warszawy 27A). Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Warsztatach dramaturgicznych, które poprowadzi Justyna Ścibor – instruktorka i animatorka Ośrodka Kultury „Arsus”, autorka słuchowisk i sztuk teatralnych, pedagożka. Więcej szczegółów już wkrótce.