Wystawa od Muzeum Dulag 121: „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu „Obroża” AK w latach 1939-1945” [Ursus, Piastów, Pruszków, Sękocin i Raszyn]

Miło nam poinformować, że wypożyczyliśmy od Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie wystawę planszową „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu „Obroża” AK w latach 1939-1945”. Wystawa swoją premierę miała w czasie tegorocznej Nocy Muzeów. Wraz z Pracownikami Muzeum Dulag 121 uważamy, że ekspozycję powinno zobaczyć szerokie grono odbiorców.

Wystawę można oglądać od 1 września do 31 października na 1 piętrze obok wystawy stałej Izby (poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-12:00; w celu umówienia się na późniejsze godziny prosimy o kontakt 22 350 17 80 lub agnieszka.gorzkowska@arsus.pl). Wystawa będzie również dostępna 2 września (sobota) w godz. 11:00-14:00

12 plansz zostało poświęconych historii Wojskowej Służby Kobiet – pomocniczej służby działającej w ramach Armii Krajowej na terenie Ursusa, Piastowa, Pruszkowa, Sękocina i Raszyna, ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia struktur tej organizacji i przedstawienia zakresu działalności jej poszczególnych referatów.

Członkinie WSK  z referatu łączności, sanitarnego, gospodarczo-administracyjnego i ochronno-wartowniczego niosły m.in. pomoc medyczną, materialną i duchową wypędzonej ludności cywilnej i powstańcom, którzy znaleźli się w obozach przejściowych w Ursusie, Piastowie i Pruszkowie. Tekstom merytorycznym towarzyszy wybór cytatów pochodzących ze wspomnień byłych członkiń WSK. Narracja historyczna została wzbogacona o unikalne, relacje, raporty i meldunki ze zbiorów m.in. żołnierza AK i znawcy wojennej historii Pruszkowa Zdzisława Zaborskiego oraz komendantki łączności WSK VI Rejonu „Helenów”  Henryki Zdanowskiej. Na wystawie znalazły się również poglądowe mapy, które przybliżą współczesnemu odbiorcy realia warunków konspiracyjnych na terenie Pruszkowa  i okolicznych miejscowości.

Szczególnie, jeśli chodzi o tereny naszej dzielnicy, na wystawie znajdziemy informacje o działalności członkiń WSK z dawnego Podrejonu Ursus krypt. „Kordian”, który w czasie okupacji należał do VI Rejonu „Helenów” VII Obwodu „Obroża” AK. Poruszony został m. in. temat pomocy udzielanej przez członkinie WSK powstańcom i ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności na terenie Aufflanger Ursus. Tekstom merytorycznym towarzyszy wybór cytatów pochodzących ze wspomnień byłych członkiń WSK, w tym kobiet służących w placówce w Ursusie (fragmenty relacji Jadwigi Lesnobrodzkiej ps. Wiga, Władysławy Włoczewskiej ps. Wróbel, Heleny Rawskiej-Molendy ps. Gapa, Anny Staniewskiej-Kuczmowskiej ps. Stachna).

Twórczynią ekspozycji jest Iwona Burzyńska – historyk, adiunkt Muzeum Dulag 121. Autorka publikacji „Wychodząc z cienia. Historia Bolesława Pajączka ps. Groźny” oraz wystawy planszowej  „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu AK „Obroża” w latach 1939-1945”.

Wystawę honorowym patronatem objęli: Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch, Archiwum Akt Nowych, Centralna Biblioteka Wojskowa i Fundacja Generał Zawackiej.