Nowa Aleja Haliny Kifer-Pomykalskiej w Ursusie

Dzielnica Ursus uhonorowała swoją mieszkankę Halinę Kifer-Pomykalską nadaniem nazwy jej imienia parkowej alei. Uroczystość odbywała się w niedzielę, 1 marca o godzinie 12:00 w Parku Czechowickim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego w Warszawie.

Za nami uroczystość nadania nazwy alei w Parku Czechowickim imienia Haliny Kifer-Pomykalskiej „Kropelki”, żołnierza Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego. Tego dnia obchodziliśmy również 76. rocznicę utworzenia Batalionu AK „Miotła”, w którego szeregach patronka ursuskiej alei walczyła podczas powstania o wolność i niepodległość ojczyzny. Za działalność w AK była więziona na Pawiaku, a po wojnie represjonowana przez władze komunistyczne. Za odwagę w walce z niemieckim okupantem została uhonorowana licznymi odznaczeniami i mianowana na stopień kapitana Wojska Polskiego. Pani Halina to rodowita mieszkanka Ursusa, tu spędziła całe swoje życie. Była długoletnim redaktorem w miesięczniku „Polska” promującym kulturę i sztukę polską za granicą. Nazwanie głównej alei w Parku Czechowickim jej imieniem pozwoli zachować pamięć dla przyszłych pokoleń o tej niezwykłej bohaterce z Ursusa.

– Pielęgnujemy w naszej dzielnicy piękną tradycję honorowania zasłużonych mieszkańców, którzy na trwałe zapisali się w historii Polski i Ursusa. W ten sposób postać kpt. Haliny Kifer-Pomykalskiej wchodzi w poczet osób i rodzin, których imiona noszą tutejsze skwery, ulice oraz parki – podkreślił burmistrz Bogdan Olesiński.

Uczestnicząca w uroczystości córka Haliny Kifer-Pomykalskiej, Małgorzata Stańczyk, podzieliła się z obecnymi wspomnieniem o swojej matce, a także wyraziła podziękowanie za pamięć o niej. Głos zabrał również jeden z ostatnich żołnierzy batalionu „Miotła”, Jerzy Mindziukiewicz – towarzysz pani Haliny z walk powstańczych.

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Bogdan Olesiński wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem, wiceprzewodniczące Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Anna Lewandowska i Maria Miszkiewicz, radna dzielnicy Marianną Jaguścik, ks. prałat Zbigniew Sajnóg, dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogdan Łopuszyński, a także przedstawiciele Koła nr 6 „Helenów” Światowego Związku Żołnierzy AK w Ursusie wraz z pocztem sztandarowym, Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy, Środowiska Byłych Żołnierzy Batalionu AK „Miotła” wraz z pocztem sztandarowym, Kręgu Starszyzny Harcerskiej Ursusa, Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, Zarządu Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” wraz z pocztem sztandarowym, Muzeum Więzienia Pawiak oraz Chóru Mieszanego Cantate Deo przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie oraz poczty sztandarowe placówek szkolnych i społecznych naszej dzielnicy. Honorową wartę  pełnili żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, która dziedziczy i kultywuje tradycje Batalionu „Miotła”.  Uroczystość prowadził Paweł Wyrzykiewicz.

Na podstawie informacji Urzędu Dzielnicy Ursus
Film powstał w ramach projektu zrealizowanego przez ursuskich uczniów