Nasze wydarzenia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Wiosna Pokoleń

Włączamy się w ogólnowarszawską akcję Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” . Zaoferowaliśmy kilka działań na rzecz wzmacniania aktywności seniorek i seniorów oraz grup międzypokoleniowych, aby integrować wspólnotę sąsiedzką, dzielnicową i miejską oraz pomóc w budowaniu wizerunku miasta przyjaznego i dostępnego dla osób w każdym wieku. Program naszych wydarzeń przedstawiamy poniżej. W naszej placówce dostępny jest także wykaz działań oferowanych w całej Warszawie. Serdecznie zapraszamy do udziału!