Nasze projekty, które zgłosiliśmy do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Już od dziś, 26 stycznia, trwa ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. W tej edycji zgłoszonych zostało dla terenu dzielnicy Ursus ponad 100 różnorodnych pomysłów, w tym nasze. Jakie?

 • ARCHICIEKAWY URSUS. ArchiSpacerki, ArchiKsiążka, ArchiModele
  Po sukcesie wygranej I części spacerów historycznych z BO postanowiliśmy „iść za ciosem”. Jeśli się uda, powstanie publikacja o stylach architektonicznych w Dzielnicy Ursus ilustrowana zdjęciami. Wśród opisywanych budynków znajdą się wszystkie, które wpisane zostały w rejestr Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wybrane, cenne i pełne walorów budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, a także pozostałe, uznane przez znawców tematyki, za warte opisania. Publikacja będzie zawierała dodatek: stosowną ilość zaprojektowanych wybranych modeli w odpowiedniej skali gotowych do wyjęcia z arkuszy i złożenia
 • Ocalmy dziedzictwo dzielnicy Ursus. PRACOWNIA DIGITALIZACJI w Izbie Tożsamości Ursusa
  Projekt zakłada utworzenie wielofunkcyjnej pracowni skanowania i przetwarzania zebranych do tej pory i wciąż pozyskiwanych zbiorów, znajdujących się w Izbie Tożsamości Ursusa (Dom Kultury „Portiernia”). Pomogą w tym: co najmniej 2 zatrudnione do tego zadania osoby, wyposażenie do digitalizacji i archiwizacji. W ten sposób pomożemy ocalić cyfrowo dziedzictwo dzielnicy

  Pozostałe projekty zgłoszone przez Pracowników całego Domu Kultury „Portiernia”:
 • Muzyczne Wieczory w Ursusie
 • Cyrkowe lato w Ursusie
 • Nagłośnienie Sceniczne dla Domu Kultury „Portiernia”

Zachęcamy, by wejść na stronę https://bo.um.warszawa.pl/ , gdzie jest możliwość, po zalogowaniu za pośrednictwem przycisku „Wyślij pytanie do autora”, porozmawiania z projektodawcami, skomentowania pomysłów, a także napisania swoich sugestii. O następnych etapach i losach naszych pomysłów będziemy informować na bieżąco