30 tys. zł dla Domu Kultury „Portiernia” na rozwój Miejsca Aktywności Lokalnej

Mamy przyjemność poinformować, że otrzymaliśmy jako Dom Kultury „Portiernia” (filia Ośrodka Kultury „Arsus”) dotację na rozwój Miejsca Aktywności Lokalnej. Pozytywnie został oceniony nasz wniosek, nad którym pracowaliśmy wspólnie w październiku. Przyznana przez Dyrektor Centrum Komunikacji Kwota z rezerwy celowej wynosi 30 tys. zł. Środki będą wydatkowane w przyszłym roku na zupełnie nowe działania, wymyślane głównie przy współudziale mieszkańców.

– Każde z miejsc w sieci Miejsc Aktywności Lokalnej jest inne i w związku z tym wymaga obrania indywidualnego kierunku rozwoju. Nowo zaadaptowana przestrzeń „Portierni” daje bardzo dużo możliwości – tak oceniają potencjał pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m. st. Warszawy. W Domu Kultury „Portiernia” w nadchodzącym roku czeka na mieszkańców, przede wszystkim, spotkanie organizacyjne. Przybyłe osoby będą mogły wspólnie zastanowić się jakiego typu działania chcą realizować w „Portierni”, jak warto zaadaptować przestrzeń na 1. piętrze i jakie sprzęty zakupione z dotacji w tym pomogą? W wystroju wnętrza pomoże również architekt. Wypracowany zostanie regulamin działania Miejsca Aktywności Lokalnej, dni/godziny, w którym przestrzeń będzie dostępna dla mieszkańców. Wskazane zostaną również osoby do kontaktu w sprawach związanych z działalnością MAL-u.

Miejsca Aktywności Lokalnej są otwarte na pomysły mieszkanek i mieszkańców Warszawy, które w miarę swoich możliwości, bezpłatnie udostępnia przestrzeń na lokalne wydarzenia, sąsiedzkie działania i integrację. To miejsce, w którym możemy dzielić się swoimi pasjami i zainteresowaniami, poznawać i zmieniać nasze najbliższe otoczenie, a także budować silniejszą wspólnotę lokalną Warszawy. Mile widziani są tu wszyscy, którym bliskie są: lokalność, otwartość i współpraca. Miejsce Aktywności Lokalnej to sposób działania w lokalnym środowisku, a nie nowy typ instytucji. Przy wsparciu Urzędu m.st. Warszawy powstała sieć Miejsc Aktywności Lokalnej, której celem jest wsparcie dla osób pracujących w MAL-ach, sieciowanie środowiska i uspójnienie filozofii i sposobów działania.

Przy rozwijaniu naszego Miejsca Aktywności Lokalnej możemy liczyć na wsparcie Zespołu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

W przyszłym roku podamy więcej szczegółów na temat rozpoczęcia działalności nowego MAL-a w Dzielnicy Ursus. Jest to trzeci MAL w Ursusie.