Szarocin/Henryk Michniewicz

Henryk Michniewicz – zatrudniony w Zakładach Mechanicznych „Ursus” od lat 60. XX wieku. Od 1974 roku do 1997 roku pracownik pionu socjalnego jako Kierownik Działu Socjalnego, Kierownik Zakładu Usług Socjalnych, Specjalista ds. socjalnych, przez 4 lata Szef Służby Socjalnej, Kierownik Działu Technicznego, Kierownik Marketingu i Zaopatrzenia. W 1997 roku zatrudniony w Spółce na nieco więcej, niż pół roku, odszedł z pracy

Henryk Michniewicz o Szarocinie by alooo2