Poszukiwane archiwalne zdjęcia zabytkowej kamienicy

Przedwojenna dwupiętrowa kamienica Jana Szpudy – ówczesnego podwójta gminy Skorosze – wybudowana przy ul. Cierlickiej 10, może doczekać się wyglądu z lat 30. W planach inwestor ma także odnowienie muralu reklamowego Zakładów Mechanicznych „Ursus” z lat 70. Architekt zwraca się także o pomoc do mieszkańców o zdjęcia ukazujące kamienicę sprzed lat oraz mural

Na części I piętra kamienicy wpisanej w 2012 roku do Gminnej Ewidencji Za-bytków mieszkali właściciele: Jan i Julia Szpudowie. Jedno ze zdjęć do tekstu ukazuje jeszcze starą tabliczkę z wytartym numerem kamienicy i nazwiskiem właściciela. Pierwot-nie dom Jana i Julii Szpudów miał wejście od ul. Żwirki i Wigury (dzisiejsza Cierlicka), ale po wybudowaniu tunelu po wojnie wejście trzeba było zamurować. Dziś wejście do ka-mienicy znajduje się od ul. Wiosny Ludów. Od połowy lat 30 XX wieku do 1997 r. w budynku działał urząd pocztowy. – Z informacji od wykonawcy wynika, że bu-dynek z lat 30. jest w bardzo dobrym stanie. Obecnie prowadzimy w nim remonty mieszkań. Planujemy remont dachu, poddasza oraz ele-wacji. Na ostatnim etapie będą trwały prace nad klatką schodową. Na pewno klatka zosta-nie delikatnie zmodyfikowana adekwatnie do przepisów PPOŻ. Chcemy zachować balustra-dę – mówi Jakub Puchalski, inwestor. Dodaje, że dużo zależy od zgód konserwatora zabytków. Przy wejściu do kamienicy od strony ul. Wiosny Ludów wybudowany jest ganek z daszkiem, który najprawdopodobniej był samowolą budowla-ną i docelowo również zyska inny kształt. A co z zamurowanym wejściem od ul. Cierlickiej? – Podoba mi się koncepcja wstawienia tam nowych drzwi, które pełniłyby ozdobną funkcję, ale jeszcze wokół tego tego tematu będzie dyskusja. Prace remontowe w optymistycznej wersji ruszyłyby za kilka miesięcy. Po eksper-tyzie konstrukcyjnej następnym krokiem jest jeszcze wystapienie o warunki zabudowy do wydzia-łu architektury i konserwatora.

ZDJĘCIA ARCHIWALNE POSZUKIWANE
Architekt Filip Sobstel, który rozpoczął pracę związaną z budynkiem w zasadzie od początku maja, tłumaczy, że informacje z fotografii są potrzebne do analizy wyglądu kamienicy z czasów przedwojennych i powojennych w kontekście renowacji elewacji. – Cenne są wszelkie zdjęcia pokazujące elewacje, wnętrze klatki schodowej czy poczty, która znajdowała się w budynku – prosi o pomoc. Dwa zdjęcia dosłał już słynny fotograf i animator – Ireneusz Barski. Jedno ukazuje okna przed wymianą. – Niestety, są to zdjęcia dość współczes-ne i najwyraźniej odnalezienie starszych zdjęć będzie niezwykle trudne – szacuje.

Skany zdjęć można:
wysyłać na adres agnieszka.gorzkowska@arsus.pl
bądź zeskanować w Izbie Tożsamości Ursusa, ul. Traktorzystów 20, codziennie w godz. 9:00–15:00

W tekście o historii kamienicy posłużyły fragmenty z książki Jerzego Domżalskiego „Wiek XX w Ursusie”, Wydawnictwo „EZDORAT”, str. 27–28

Tekst naszego autorstwa pochodzi z najnowszego wydania dwutygodnika Mocne Strony.
PDF całego wydania