DK „Portiernia” (wraz z naszą Izbą) jako jedyny nagrodzony z Warszawy podczas Gali Europejskich Dni Dziedzictwa

Wieczór 7 grudnia upłynął naszej delegacji na uroczystej Gali w Teatrze Kamienica. Świętowaliśmy obok wybranych gości z instytucji ze wszystkich województw podwójny jubileusz: 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 30. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Otrzymaliśmy pamiątkową plakietę i upominki za organizację wydarzeń w ramach tegorocznych EDD

Tegoroczna, 30. edycja EDD, minęła pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”, nawiązując do podpisanej przez nasz kraj w ubiegłym roku Konwencji Ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa (FARO). Dom Kultury „Portiernia” i Izba Tożsamości Ursusa po raz pierwszy włączyły się w tym roku do EDD organizując 2 bezpłatne spacery edukacyjne po zabytkach Dzielnicy Ursus oraz muralach historycznych. Każde Europejskie Dni Dziedzictwa umożliwiają poznanie zabytków w swojej okolicy nawet na co dzień niedostępnych. Promują różnorodność regionów i propagują dialog międzykulturowy.

Nasza delegacja (Kierownik DK „Portiernia” Bożena Kuśmierek, Agnieszka Gorzkowska z Izby Tożsamości Ursusa oraz Agnieszka Bińczycka) otrzymała na scenie z rąk dr hab. Katarzyny Zalasińskiej – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa – szklane pamiątkowe plakiety i gratulacje jako wyróżniający się organizatorzy EDD w województwie mazowieckim. Przyjęliśmy wyrazy podziękowania za pracę, wkład i zaangażowanie, które zaowocowało jedną z najwyższych krajowych frekwencji podczas obchodów EDD na naszym kontynencie. W latach 2021-2022 w woj. mazowieckim odbyło się łącznie 185 wydarzeń, w których uczestniczyło 37 164 osób.

Warto podkreślić, że Dom Kultury „Portiernia” był jedynym ośrodkiem kultury z Warszawy wśród wyróżnionych wszystkich organizatorów województwa mazowieckiego. Byliśmy wymienieni obok takich instytucji, jak m. in. Muzeum Niepodległości w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

W czasie gali został odczytany list nieobecnego na wydarzeniu Jarosława Sellina – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków. Rok pandemii uniemożliwił organizację gali EDD z udziałem organizatorów, którzy szczególnie odznaczyli się podczas tworzenia oferty wydarzeń w 2021 roku pod hasłem „Smaki dziedzictwa”. Tegoroczna gala stała się więc okazją, aby spotkać się również z organizatorami sprzed roku, wymienić doświadczenia i omówić pomysły na przyszłość.

Zebrani na uroczystości mieli okazję wysłuchać kilku utworów śpiewanych przez chór żeński Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Jerzego Kurczewskiego, złożony także z ukraińskich członkiń. Na wszystkich czekał poczęstunek i upominki
Relacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa TUTAJ